Služby pre poľnohospodárov

Bohatstvo obnoviteľných zásob podzemných vôd v mnohých oblastiach Slovenska umožňuje ich využitie na zavlažovanie. V časoch vysušovania krajiny v dôsledku klimatických zmien sa jedná o výhodné riešenie závlah z hľadiska ceny, dostupnosti a spoľahlivosti, avšak povolenie odoberať potrebné množstvo podzemných vôd z oblasti si vyžaduje ich preukázanie vypracovaním hydrogeologického prieskumu.
 
My Vám ponúkame hydrogeologické prieskumné práce, realizáciu studní, potrebné výpočty a úspešné absolvovanie zložitého povoľovacieho procesu na využívanie podzemných vôd na zavlažovanie.
 
Pre podrobnosti nás prosím kontaktujte na našej emailovej stránke nusitk@gmail.com.