Členstvo

 

Naša spoločnosť NuSi je od 09/2010 riadnym členom Občianskeho združenia EnviSlovakia, ktorého náplňou je hlavne ochrana životného prostredia.

Viac na www.envislovakiaoz.sk

 

Od 11/2012 sme sa stali súčasťou medzinárodnej organizácie GWP-Ground Water Partnership