Členstvo

 

* Naša spoločnosť NuSi je členom Občianskeho združenia EnviSlovakia, ktorého náplňou je hlavne ochrana životného prostredia.

Viac na www.envislovakiaoz.sk

* Stali súčasťou medzinárodnej organizácie GWP-Ground Water Partnership.

* Sme členmi asociácie ENVISAN. Je to združenie spoločností, ktoré vykonávajú najmä činnosti v oblasti sanácií environmentálnuych záťaží. 

Viac na www.envisan.sk