Výskyt hladiny podzemnej vody

 

Stavby sa často zakladajú pod pravdepodobnou úrovňou hladiny podzemnej vody. Ponúkame vám štatistické analýzy výšok hladín podzemných vôd, z ktorých určíme pravdepodobný výskyt a rozkyv hladiny podzemnej vody v mieste stavby.

Táto informácia je dôležitá pre celý projekt stavby a správne načasovanie zakladania stavby do obdobia s výskytom nižšej hladiny podzemnej vody, čo ušetrí nemalé prostriedky napr. pri odvodňovaní stavebnej jamy.