Grafické práce a štatistika

 

Ponúkame spracovanie dát z monitoringu životného prostredia.

- vody

- zeminy

- vzduch