Vsakovanie zrážkovej vody do podzemia

 

  • určujeme potrebnú kapacitu vsakovacích prvkov pri extrémnych zrážkach.
  • následne výpočtom zistíme, či je takéto množstvo v rámci stavby vsiaknuteľné do podzemnej vody
  • ak sú splnené podmienky, určíme optimálne vsakovacie  prvky vzhľadom na geologické vlastnosti prostredia v oblasti stavby.