Ako jediní vlastníme podrobne kalibrovaný model prúdenia podzemnej vody a transportu látok a tepla vo zvodnenej vrstve na území Bratislavy a na území Žitného ostrova.

 

Spoločnosť NuSi vznikla v roku 1990.

 

Od vtedy bolo vypracovaných viac ako 300 modelových riešení. Boli to modelové riešenia pre optimalizáciu využívania mnohých vodných zdrojov, modelové vyhodnotenie rôznych poľných experimentov od hydrodynamických skúšok až po zložité migračné skúšky, modelové riešenia optimalizujúce monitorovanie podzemných vôd, či už v oblasti vodných zdrojov alebo potenciálneho ohrozenia kvality podzemnej vody.

Pre stavebníctvo sme riešili problémy súvisiace s optimálnym odvodnením území, stavebných jám, problémy súvisiace s využitím podzemnej vody na chladenie a vykurovanie. Riešili sme aj úlohy súvisiace so sufóziou, ktorá môže ohroziť stabilitu stavieb.

Na modelovanie sme používali vždy najmodernejší dostupný software. Nevyužívali sme však pritom len komerčné programy, ale často sme si sami vyvíjali špecializovaný software podľa konkrétnej potreby riešenej problematiky.

 

Pri modelovaní sme zvládli aj trojrozmerné modelovanie hydraulických a transportných procesov v nasýtenej aj v nenasýtenej zóne.

Pri našej práci spájame poznatky z geológie, hydrogeológie, fyziky, matematiky a numerického modelovania.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.