Referencie

ENVIRONMENTÁLNA ČINNOSŤ

Modely pre prieskum environmentálnych záťaží 2014-2016

Celá SR - výpočet envirinmentálneho rizika a zdravotného rizika

Modely pre vodárenské zdroje:

Ľuboreč, Mikušovce, Pôtor, Trebišov Kopaný Jarok, Zvolen-Podzámčok, Tušická nová Ves, Koszek (Maďarsko), Žarsuat (Kazachstan), Krásna nad Hornádom, Malčice, Stupava, Chabarovsk (Rusko), Bratislava - Pečniansky Les, Rusovce Ostrovné Lúčky, Bratislava Sihoť, Bratislava Sedláčkov ostrov, Lipovec, Jelka, Pernek, Štvrtok nad Váhom, Rajecká Lesná, Sielnica, vodný zdroj Polychno, zdroje pre firmu CocaCola v Lúke nad Váhom, Kalinkovo, Šamorín, Jelka, Piešťany.

Modelové riešenia transportu kontaminatov a optimalizácia sanácie podzemných vôd:

Tesla Piešťany, Kablo Bratislava, Benzinol Bratislava, BAZ a JAS Bardejov, Letisko Bratislava, Letisko Piešťany, Letisko Kuchyňa, Nemšová,  Benzinol Trenčín-Zlatovce, Košická Mliekáreň, PAČ Košice, PAČ Levice, Nenince, Slovakofarma Hlohovec, Sklad Benzinolu Rimavská Sobota, Graboplast Gyor (Maďarsko), ESPE Piesok, prekládková stanica Čierna nad Tisou,  Trenčianska Teplá, sklad Slovnaftu Príbovce, Slovnaft Hronský Beňadik, a pre ČSPHM Trenčín, Trenčín Záblatie, Lučenec, Bratislava Zlaté Piesky, Brzotín, Trstín, Bratislava Lamač, Piešťany, Pezinok, Lokality ZSSK Cargo a.s., jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. - VZ Sihoť a VZ Pečniansky les.

Modelové práce v oblasti optimalizácie využitia podzemnej vody v technológii tepelných čerpadiel:

polyfunkčný objekt na Dunajskej ulici v Bratislave,  Sitel a.s., Bratislava, BUSINESS CENTER BRATISLAVA I PLUS, Bratislava, SOLID na Antolskej ulici v Bratislave,  Deichmann v Dunajskej Strede, VÚB na Gorkého ulici v Bratislave, Trnava - City Aréna, Sereď - Pečivárne. 

Geografické informačné systémy:

GIS pre RÚRAO Mochovce

GIS Inšpektorátu kúpeľov a žriediel na MZ SR pre monitorovanie prírodných liečivých  zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych a stolových vôd

GIS pre monitorovanie podzemných vôd v oblasti jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

GIS pre monitorovanie environmentálnych záťaží na lokalitách ZSSK Cargo a.s.

Matematické vyhodnotenie hydrodynamických skúšok na termálnych vrtoch v podmienkach viacfázového prúdenia:

Bardoňovo vrt GTB-1, Kráľova pri Senci vrt FGS-1, Rapovce vrt GTL-2, Veľká Lomnica vrt GVL-1, Dvory nad Žitavou vrt FGDŽ-1, Piešťany vrt GTP-1, Veľký Slavkov vrt VSČ-1

 

REFERENCIE PRE STAVEBNÍCTVO

Naše najvýznamnejšie modelové riešenia v oblasti odvodňovania stavebných jám:

 • odvodňovanie obytno-administratívneho centra ROZADOL – Bratislava
 • odvodňovanie diaľnice D-61 v Petržalke
 • odvodňovanie pri výstavbe mostu APOLLO na Košickej ulici v Bratislave
 • odvodňovanie diaľnice v Radoli pri Kysockom Novom Meste
 • modelovanie prúdenia podzemnej vody pri stavbe RIVER PARK pri PKO v Bratislave
 • odovodňovanie polyfunkčného centra EUROVEA na nábreží v Bratislave
 • odvodňovanie stavby LIKESIDE OFFICE v Bratislave
 • odvodňovanie stavby polyfunkčného objektu na Jégeho ulici v Bratislave
 • odvodňovanie stavby polyfunkčného objektu RETRO na Nevädzovej ulici v Bratislave
 • odvodňovanie stavby polyfunkčného objektu SOLID na Antolskej ulici v Bratislave
 • odvodňovanie stavby objektu SLOVANY na Račianskej ulici v Bratislave
 • odvodňovanie stavby objektu NOVÉ SLOVANY na Račianskej ulici v Bratislave
 • odvodňovanie stavby obytného súboru JÉGEHO ALEJ na Jégeho ulici v Bratislave
 • odvodňovanie stavby objektu PREDSTANIČNÉ NÁMESTIE v Bratislave
 • odvodňovanie stavby DIGITAL PARK
 • odvodňovanie stavby RIVER PARK
 • odvodňovanie stavby City Aréna Trnava
 • odvodňovanie stavby Národný futbalový štadión

 

Naše najvýznamejšie modelové práce práce v oblasti určenia možností a optimalizácie rozmiestnenia vrtov

a návrhu ich výdatností v technológii tepelných čerpadiel:

 • polyfunkčný objekt na Dunajskej ulici v Bratislave
 • Bratislava  - Petržalka v areáli firmy SITEL a.s.
 • BUSINESS CENTER BRATISLAVA  1  PLUS
 • polyfunkčný objekt SOLID na Antolskej ulici v Bratislave
 • distribučné centrum DEICHMANN v Dunajskej Strede
 • budova VÚB na Gorkého ulici v Bratislave.
 • BBC V Bratislava
 • Stavba Haurbour City – Mlynské Nivy Bratislava
 • DIGITAL PARK –Bratislava
 • RETRO
 • RIVER PARK
 • City Aréna Trnava
 • Pečivárne Sereď