Služby pre developerov

 

- výskyt hladiny podzemnej vody

- výpočet prítokov podzemnej vody do stavebnej jamy a možnosti zamedzenia týchto prítokov

- výpočty možnosti a optimalizácie využitia podzemnej vody na vykurovanie a chladenie budov

- výpočty vsakovania zrážkovej vody

- modelovanie širenia kontaminácie v podzemnej vode

- modelovanie príesakov cez hrádzu vodnej nádrže

 

Naše najvýznamnejšie modelové práce týkajúce sa stavebníctva, určenia možností a optimalizácie rozmiestnenia vrtov a návrhy ich výdatností v technológii tepelných čerpadiel:

- DIGIPARK III

- BBC V. Bratislava

- rekonštrukcia Jakubovo nám.

- Harbour City - Mlynské Nivy

- Objekt na Predstaničnom nám. v Bratislave

- rekonštrukcia zimného štadiónu v Bratislave

- budova VÚB na Gorkého ulici v Bratislave

- budova SNG v Bratislave

- Národný futbalový štadión v Bratislave

- iné

 

Modelové riešenia v oblasti odvodňovania stavebných jám:

- EUROVEA polyfunkčné centrum Bratislava

- LIKESIDE PARK Bratislava

- Most  APOLLO Bratislava

- RIVER PARK Bratislava

- administratívne centrum Rozadol Bratislava

- SLOVANY Bratislava

- JÉGEHO ALEJ Bratislava

- SOLID na Antolskej ul. v Bratislave

- Protipovodňová ochrana Bratislava

- iné