Environmentálne služby

 

VÝBER REFERENCIÍ

 

Modely pre vodárenské zdroje:

Ľuboreč, Mikušovce, Pôtor, Trebišov Kopaný Jarok, Zvolen-Podzámčok, Tušická nová Ves, Koszek (Maďarsko), Žarsuat (Kazachstan), Krásna nad Hornádom, Malčice, Stupava, Chabarovsk (Rusko), Bratislava - Pečniansky Les, Rusovce Ostrovné Lúčky, Bratislava Sihoť, Bratislava Sedláčkov ostrov, Lipovec, Jelka, Pernek, Štvrtok nad Váhom, Rajecká Lesná, Sielnica, vodný zdroj Polychno, zdroje pre firmu CocaCola v Lúke nad Váhom, Kalinkovo, Šamorín, Jelka, Piešťany.

 

Modelové riešenia transportu kontaminatov a optimalizácia sanácie podzemných vôd:

Tesla Piešťany, Kablo Bratislava, Benzinol Bratislava, BAZ a JAS Bardejov, Letisko Bratislava, Letisko Piešťany, Letisko Kuchyňa, Nemšová,  Benzinol Trenčín-Zlatovce, Košická Mliekáreň, PAČ Košice, PAČ Levice, Nenince, Slovakofarma Hlohovec, Sklad Benzinolu Rimavská Sobota, Graboplast Gyor (Maďarsko), ESPE Piesok, prekládková stanica Čierna nad Tisou,  Trenčianska Teplá, sklad Slovnaftu Príbovce, Slovnaft Hronský Beňadik, a pre ČSPHM Trenčín, Trenčín Záblatie, Lučenec, Bratislava Zlaté Piesky, Brzotín, Trstín, Bratislava Lamač, Piešťany, Pezinok, Lokality ZSSK Cargo a.s., jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice

 

Modelové riešenia pre optimálne odvodňovanie stavebných jám:

Rozadol – Bratislava,

diaľnica D-61 v Petržalke,

most APOLLO na Košickej ulici v Bratislave, 

diaľnica v Radoli pri Kysuckom Novom Meste,

River Park pri PKO v Bratislave,

EUROVEA na nábreží v Bratislave,

LIKESIDE OFFICE v Bratislave, 

RETRO na Nevädzovej ulici v Bratislave,

SOLID na Antolskej ulici v Bratislave, 

SLOVANY na Račianskej ulici v Bratislave,

NOVÉ SLOVANY na Račianskej ulici v Bratislave, 

JÉGEHO ALEJ na Jégeho ulici v Bratislave

 

Modelové práce v oblasti optimalizácie využitia podzemnej vody v technológii tepelných čerpadiel:

polyfunkčný objekt na Dunajskej ulici v Bratislave,  Sitel a.s., Bratislava, BUSINESS CENTER BRATISLAVA I PLUS, Bratislava, SOLID na Antolskej ulici v Bratislave,  Deichmann v Dunajskej Strede, VÚB na Gorkého ulici v Bratislave.

 

Geografické informačné systémy:

GIS pre RÚRAO Mochovce

GIS Inšpektorátu kúpeľov a žriediel na MZ SR pre monitorovanie prírodných liečivých  zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych a stolových vôd

GIS pre monitorovanie podzemných vôd v oblasti jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

GIS pre monitorovanie environmentálnych záťaží na lokalitách ZSSK Cargo a.s.

 

Matematické vyhodnotenie hydrodynamických skúšok na termálnych vrtoch v podmienkach viacfázového prúdenia:

Bardoňovo vrt GTB-1, Kráľova pri Senci vrt FGS-1, Rapovce vrt GTL-2, Veľká Lomnica vrt GVL-1, Dvory nad Žitavou vrt FGDŽ-1, Piešťany vrt GTP-1, Veľký Slavkov vrt VSČ-1