Tvorba informačných systémov GIS

 

 

Výstupom monitorovania zložiek  životného prostredia je obrovské množstvo dát.

Tieto dáta je často potrebné spájať aj s inými údajmi ako napr. mapa, archívne údaje, predchádzajúci monitoring, …

Zber, archivácia a spracovanie takého rozsahu dát nieje možné bez nasadenia výpočtovej techniky. K tomuto účelu je nutné vypracovať vhodný informačný systém tak, aby dáta boli archivované v premyslenej prehľadnej štruktúre, ktorá zabezpečí ich efektivne využitie. Prístup k dátam musí byť okamžitý a úplný, v rozsahu a štruktúre, ktorú využívateľ pre konkrétnu analýzu práve potrebuje.

Dáta z monitorovania životného prostredia sú prirodzene viazané k určitému geografickému miestu, preto je v tomto prípade najefektívnejšie dáta ďalej spracovávať v GIS

( Geografický Informačný Systém ).

Ponúkame GIS vyvinuté na mieru pre konkrétny riešený problém prispôsobený potrebám užívateľa. Výstupom z GIS možu byť tabuľky, štatistické spracovania, grafy, rôzne mapy.

Príkady oblastí využitia našeho GIS: vodárenské spoločnosti, vodohospodárské spoločnosti, štátna správa, podniky riešiace environmentálne záťaže.