Vývoj software

 

  • pre účely modelovania prúdenia podzemných vôd
  • transport látok v podzemných vodách
  • spracovanie dát
  • štatistiku
  • grafiku