Ako jediní vlastníme podrobne kalibrovaný model prúdenia podzemnej vody a transportu látok a tepla vo zvodnenej vrstve na území Bratislavy a na území Žitného ostrova.

 

Vítame Vás na stránkach spoločnosti NuSi

 

Naša spoločnosť vznikla v roku 1990. Odvtedy sme vypracovali stovky modelových riešení pre návrch a optimalizáciu využívania vodných zdrojov, modelov riešiacich sanáciu znečistených podzemných vôd a modelov na optimalizáciu monitorovanie podzemných vôd. Účinne sme pomohli pri ochrane kvality podzemných vôd a riešení havarijných situácií na celom území SR ale aj za hranicami.

Pre stavebníctvo sme riešili problematiku odvodnenia územia, odvodnenenia stavebných jám, využitie podzemnej vody pre klimatizáciu a vykurovanie budov. Riešili sme aj problémy so sufóziou, ktorá ohrozuje stabilitu stavieb.

Sme autormi niekoľkých informačných systémov, ktoré slúžia hlavne pre dlhodobý monitoring kvality vody.

Pri práci spájame vedomosti a skúsenosti z geológie, hydrogeológie, fyziky, matematiky a numerického modelovania.

Slovenská republika má ešte aj v súčasnosti významné zásoby podzemných vôd európskeho významu. Situácia sa však môže rýchlo zmeniť, lebo zásoby pitnej vody sú neustále ohrozované a znečisťované priemyselnou činnosťou, poľnohodspodárstvom, odpadovým hospodárstvom a zle udržovanými nádržami povrchových vôd. V poslednom období sú z dôvodu ziskuchtivosti (často za priamej asistencie štátnych oránov)  spôsobované nevratné stámiliónové škody ničením zásobární podzemných vôd developerskou činnosťou priamo v ochranných zónach vodárenských zdrojov. Štát pri ochrane zásob pitnej vody zlyháva, čím budúce generácie strácajú nevyčísliteľné bohatstvo. Naša firma sa vytrvalo snaží zvrátiť tento nepriaznivý trend a účinne sa podiela na ochrane kvality aj kvantity podzemných vôd.